Author Archives: zsteva

Upload velikih fajlova preko PHPa

Upload fajlove u PHP je generlno uradjen na potpuno pogrešan nacin. Pretpostavka da ceo POST mora da stane u memoriju je sumanut zahtev. Potencijalna reshenja zahtevaju promenu nacina na koji se fajl uploaduje, ili zamenu PHPa sa PERLom (npr) na … Continue reading

Posted in admin, linux, php | Leave a comment

Podešavanje privilegija nad LVM particijama

Zbog izolovanja pristupa, potrebno nam je promeniti default privilegije (root:disk 0660) nad odredjenim particijama, zapravo logičkim volumenima odredjene volumen grupe. Potrebno je da korisnici grupe grp01 dobiju read/write nad /dev/vg01/part2. Prvo da vidimo šta je zapravo /dev/vg01/part2: zsteva@debian:~$ ls -la … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , , , | Leave a comment

Reverzni SSH tunel

Na svom računaru imate serversku aplikaciju koja zahteva da se konekcija napravi na njoj, a nemate javnu IP adresu, ili mogućnost da uradite port forward. Jedan od načina da obezbedite pristup “od spolja” do aplikacije je putem reverznog SSH tunela. … Continue reading

Posted in admin, linux, network | Tagged , , , , | Leave a comment

GnuPG + vim enkripcija fajlova

Kratak guide kako da jednostavno koristite GnuPG i vim za transparentnu encripciju fajlova na disku. Radite na linuxu, imate instaliran vim i gnupg, a mozda imate i gnupg-agent ako ne instalirajte i njega. Ako neshto od toga nemate a na … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , , | Leave a comment

Kolko je zapravo WiFi brz

Juče sam merio dva brzinu mreže preko dva access pointa, i iskreno rečeno razočaran… Meni wirelessi uglavnom lepo služe svrsi, i lepo rade (ponekad i ponegde neki pravi problem, ali se to da rešeti), ali da su ovoliko spori, toga … Continue reading

Posted in admin, linux, network | Tagged , , | Leave a comment

Migracija mysql servera

Migracija mysql servera sa jednog servera na drugi podrazumeva: kreiranja baza i podesavanje privilegija na novom, kao i import exporta sa starog. Priprema exporta bazi je jednostavna, ali ako ih ima dosta scripta moze pomoci. Ja obično imam urednu dokumentaciju … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , , | Leave a comment

XEN network performance

XEN na squeezy debianu. Guest je debian u PV modu. dom0 -> domU external 100Mbs na dom0 (host) external na domU

Posted in admin, linux, network | Tagged , , , | Leave a comment

Provera NS rekorda u nadredjenom domenu

Promena DNS servera može da dovede do nedostupnosti domena. Informacija o podešenim DNS serverima može da se dobije iz whois-a ali je nepotpuna (uglavnom FQDN ali ne i IP adrese). Sa druge strane jednostavna komanda host -t NS domen.com će … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , , | Leave a comment

Screen config file

Screen mi je jedan od najkoršćenijih programa svakodnevno, pošto dosta stvari radim na virtualnim mašinama i na serverima, onda mi je uvek najzgodnije da sve otvorim u screen sessiji kako bih kasnije mogao kad se vratim poslu da sve bude … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , | Leave a comment

Dodavanje LAN štampača iz scripte na Windowsu

cscript prnport.vbs -a -r IP-OFFICE-GORE -h prn-office-gore.domen.com -n 9100 cscript prndrvr.vbs -a -m "HP Universal Printing PCL 6" -v 3 -e "Windows x64" -i pcl6\hpcu150u.inf -h pcl6\ cscript prnmngr.vbs -a -p "Office Gore" -m "HP Universal Printing PCL 6" -r … Continue reading

Posted in admin, network, windows | Tagged , , , | Leave a comment