Category Archives: linux

Putty ProxyCommand

Kod openssh uobičajeni setup kod pristupanja servera koji su iza firewalla mi je da koristi ssh od nekog servera koji je javno dostupan da se tunelišem ka mašini u internoj mreži. To može da se izvede na dosta načina, ali … Continue reading

Posted in admin, linux, scripts | Leave a comment

i3 shutdown meni

Menu za logout/suspend/lock/reboot/poweroff za i3 upotrebom dmenu. ~/.i3/config … bindsym $mod+Ctrl+q exec ~/.i3/dmenu_shutdown.sh … ~/.3/dmenu_shutdown.sh #!/bin/sh ( echo “lock” echo “suspend” echo “logout” echo “shutdown” echo “reboot” ) | dmenu “$@” | ~/.i3/dmenu_shutdown_action.sh & ~/.3/dmenu_shutdown_action.sh #!/bin/sh read ACTION case “$ACTION” … Continue reading

Posted in desktop, linux | Tagged , , , | Leave a comment

ssh_config

1. Known Hosts po aliasu. Svaki entry u ssh_config da ima svoj fajl u kome chuva known hosts, tako da nema kolizije ako ima više servera sa istom IP (u različitim mrežama naravno). Host alias1 UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts.d/alias1 HostName 1.2.3.4 2. … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , | Leave a comment

Treći monitor ili tablet kao dodatni monitor

Sa jednim HDMI i jednim VGA portom na laptopu svakodnevno aktivno koristim 2 monitora. Ali ponekad zatreba i treći, koji tu negde pored već stoji ali je prikačen na drugi računar. Kako proširiti desktop monitorom koji je na drugom račuanaru? … Continue reading

Posted in linux | Leave a comment

Minimalna implementacija CPPa

Za predprocesiranje ~/.ssh/config fajla koristim CPP (C Preprocessor). Ali na chromebooku nemam instaliran GCC (pa ni CPP), pa sam napisao minimalnu verziju CPPa u perlu. #!/usr/bin/perl -w   use strict; use Data::Dumper;   my $vars = {}; my $state = … Continue reading

Posted in admin, chromebook, linux, scripts | Tagged , , , , | Leave a comment

Upload velikih fajlova preko PHPa

Upload fajlove u PHP je generlno uradjen na potpuno pogrešan nacin. Pretpostavka da ceo POST mora da stane u memoriju je sumanut zahtev. Potencijalna reshenja zahtevaju promenu nacina na koji se fajl uploaduje, ili zamenu PHPa sa PERLom (npr) na … Continue reading

Posted in admin, linux, php | Leave a comment

Podešavanje privilegija nad LVM particijama

Zbog izolovanja pristupa, potrebno nam je promeniti default privilegije (root:disk 0660) nad odredjenim particijama, zapravo logičkim volumenima odredjene volumen grupe. Potrebno je da korisnici grupe grp01 dobiju read/write nad /dev/vg01/part2. Prvo da vidimo šta je zapravo /dev/vg01/part2: zsteva@debian:~$ ls -la … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , , , | Leave a comment

Reverzni SSH tunel

Na svom računaru imate serversku aplikaciju koja zahteva da se konekcija napravi na njoj, a nemate javnu IP adresu, ili mogućnost da uradite port forward. Jedan od načina da obezbedite pristup “od spolja” do aplikacije je putem reverznog SSH tunela. … Continue reading

Posted in admin, linux, network | Tagged , , , , | Leave a comment

GnuPG + vim enkripcija fajlova

Kratak guide kako da jednostavno koristite GnuPG i vim za transparentnu encripciju fajlova na disku. Radite na linuxu, imate instaliran vim i gnupg, a mozda imate i gnupg-agent ako ne instalirajte i njega. Ako neshto od toga nemate a na … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , , | Leave a comment

Kolko je zapravo WiFi brz

Juče sam merio dva brzinu mreže preko dva access pointa, i iskreno rečeno razočaran… Meni wirelessi uglavnom lepo služe svrsi, i lepo rade (ponekad i ponegde neki pravi problem, ali se to da rešeti), ali da su ovoliko spori, toga … Continue reading

Posted in admin, linux, network | Tagged , , | Leave a comment