Author Archives: zsteva

Putty ProxyCommand

Kod openssh uobičajeni setup kod pristupanja servera koji su iza firewalla mi je da koristi ssh od nekog servera koji je javno dostupan da se tunelišem ka mašini u internoj mreži. To može da se izvede na dosta načina, ali … Continue reading

Posted in admin, linux, scripts | Leave a comment

i3 shutdown meni

Menu za logout/suspend/lock/reboot/poweroff za i3 upotrebom dmenu. ~/.i3/config … bindsym $mod+Ctrl+q exec ~/.i3/dmenu_shutdown.sh … ~/.3/dmenu_shutdown.sh #!/bin/sh ( echo “lock” echo “suspend” echo “logout” echo “shutdown” echo “reboot” ) | dmenu “$@” | ~/.i3/dmenu_shutdown_action.sh & ~/.3/dmenu_shutdown_action.sh #!/bin/sh read ACTION case “$ACTION” … Continue reading

Posted in desktop, linux | Tagged , , , | Leave a comment

ESP8266 nodemcu flashovanje

Možda ja nisam naleteo na pravi, ali većina tutorijala za flashovanje nodemcu na esp8266 mi deluju komplikovani. A u suštini to su par linija u shellu. Šema povezivanja: Potrebni alati: esptool script za flashovanje nodemcu-firmware Skidanje potrebnih fajlova: wget https://raw.githubusercontent.com/themadinventor/esptool/master/esptool.py … Continue reading

Posted in elektronika | Tagged , | Leave a comment

ssh_config

1. Known Hosts po aliasu. Svaki entry u ssh_config da ima svoj fajl u kome chuva known hosts, tako da nema kolizije ako ima više servera sa istom IP (u različitim mrežama naravno). Host alias1 UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts.d/alias1 HostName 1.2.3.4 2. … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , | Leave a comment

Treći monitor ili tablet kao dodatni monitor

Sa jednim HDMI i jednim VGA portom na laptopu svakodnevno aktivno koristim 2 monitora. Ali ponekad zatreba i treći, koji tu negde pored već stoji ali je prikačen na drugi računar. Kako proširiti desktop monitorom koji je na drugom račuanaru? … Continue reading

Posted in linux | Leave a comment

Paralelno procesiranje podataka u MySQLu

Kod paralelne obrade podataka koji se nalaze u MySQL tabeli kao mehanizam zaključavanja odavno koristim polje u koje upisujem ID od procesa koji obrađuje trenutno neki slog. Ali se kao problem postavi šta se desi ako neki od tih procesa … Continue reading

Posted in scripts | Tagged | Leave a comment

Minimalna implementacija CPPa

Za predprocesiranje ~/.ssh/config fajla koristim CPP (C Preprocessor). Ali na chromebooku nemam instaliran GCC (pa ni CPP), pa sam napisao minimalnu verziju CPPa u perlu. #!/usr/bin/perl -w   use strict; use Data::Dumper;   my $vars = {}; my $state = … Continue reading

Posted in admin, chromebook, linux, scripts | Tagged , , , , | Leave a comment

U malo pomoći PHPa na windowsu

Pošto mi je probleme najlakše rešavati na linuxu sa (pa neki script jezik, izmedju ostalog PHP), problem nastane kad treba nešto uraditi što treba instalirati negde gde nema linuxa. Jedno od rešenja, staviću na svoj server i dati korisnicima URL, … Continue reading

Posted in admin, php, scripts, windows | Tagged | 1 Comment

lvm snapshot mysql data dir

#!/bin/bash   ( echo "FLUSH TABLES WITH READ LOCK;" echo "\! lvcreate -L +10G -s -n snap_userdata /dev/vol01/userdata" echo "UNLOCK TABLES;" ) | mysql -u root   if [ -e /dev/vol01/snap_userdata ]; then mount /dev/vol01/snap_userdata /mnt/snap_userdata/ fi#!/bin/bash ( echo "FLUSH … Continue reading

Posted in admin, scripts | Leave a comment

Zaboravljeni bitcoin novčanik

Ovih dana se spominje restoran u Beogradu (Appetite) u kojem se račun može platiti u Bitcoinima, pa se setih da ja imam negde bitcoin novčanik. Pre par godina kad sam imao ideju da se malo zanimam kopanjem bitcoina, malo sam … Continue reading

Posted in drustvo | Tagged | 4 Comments