Category Archives: windows

U malo pomoći PHPa na windowsu

Pošto mi je probleme najlakše rešavati na linuxu sa (pa neki script jezik, izmedju ostalog PHP), problem nastane kad treba nešto uraditi što treba instalirati negde gde nema linuxa. Jedno od rešenja, staviću na svoj server i dati korisnicima URL, … Continue reading

Posted in admin, php, scripts, windows | Tagged | 1 Comment

Dodavanje LAN štampača iz scripte na Windowsu

cscript prnport.vbs -a -r IP-OFFICE-GORE -h prn-office-gore.domen.com -n 9100 cscript prndrvr.vbs -a -m "HP Universal Printing PCL 6" -v 3 -e "Windows x64" -i pcl6\hpcu150u.inf -h pcl6\ cscript prnmngr.vbs -a -p "Office Gore" -m "HP Universal Printing PCL 6" -r … Continue reading

Posted in admin, network, windows | Tagged , , , | Leave a comment

rutiranje kroz microsoft vpn

Ako putem windows VPN klienta pristupate mreže na poslu, po defaultu podešavanjima enablovan je default gateway kroz VPN tunel. Ali u većini slučajeva VPN server ne dozvoljava da ga koristite za rutiranje ka internetu, pa dolazite u situaciju da vam … Continue reading

Posted in network, windows | Tagged , , , , | Leave a comment

InstallShield silent instaliranje programa

Pokušavajući da napravim silent instalaciju jednog programa (instaler programa je prevljen putem InstallShield-a) prekopao sam pola interneta tražeći rešenje. Ispostavilo se da InstallShield ima ugrađeno rešenje za to. Pošto program uglavnom zahteva neka podešavanja prilikom instaliranja, potrebno je prvo uraditi … Continue reading

Posted in windows | Tagged , , , , | Leave a comment