Category Archives: scripts

Putty ProxyCommand

Kod openssh uobičajeni setup kod pristupanja servera koji su iza firewalla mi je da koristi ssh od nekog servera koji je javno dostupan da se tunelišem ka mašini u internoj mreži. To može da se izvede na dosta načina, ali … Continue reading

Posted in admin, linux, scripts | Leave a comment

Paralelno procesiranje podataka u MySQLu

Kod paralelne obrade podataka koji se nalaze u MySQL tabeli kao mehanizam zaključavanja odavno koristim polje u koje upisujem ID od procesa koji obrađuje trenutno neki slog. Ali se kao problem postavi šta se desi ako neki od tih procesa … Continue reading

Posted in scripts | Tagged | Leave a comment

Minimalna implementacija CPPa

Za predprocesiranje ~/.ssh/config fajla koristim CPP (C Preprocessor). Ali na chromebooku nemam instaliran GCC (pa ni CPP), pa sam napisao minimalnu verziju CPPa u perlu. #!/usr/bin/perl -w   use strict; use Data::Dumper;   my $vars = {}; my $state = … Continue reading

Posted in admin, chromebook, linux, scripts | Tagged , , , , | Leave a comment

U malo pomoći PHPa na windowsu

Pošto mi je probleme najlakše rešavati na linuxu sa (pa neki script jezik, izmedju ostalog PHP), problem nastane kad treba nešto uraditi što treba instalirati negde gde nema linuxa. Jedno od rešenja, staviću na svoj server i dati korisnicima URL, … Continue reading

Posted in admin, php, scripts, windows | Tagged | 1 Comment

lvm snapshot mysql data dir

#!/bin/bash   ( echo "FLUSH TABLES WITH READ LOCK;" echo "\! lvcreate -L +10G -s -n snap_userdata /dev/vol01/userdata" echo "UNLOCK TABLES;" ) | mysql -u root   if [ -e /dev/vol01/snap_userdata ]; then mount /dev/vol01/snap_userdata /mnt/snap_userdata/ fi#!/bin/bash ( echo "FLUSH … Continue reading

Posted in admin, scripts | Leave a comment