Category Archives: admin

XEN network performance

XEN na squeezy debianu. Guest je debian u PV modu. dom0 -> domU external 100Mbs na dom0 (host) external na domU

Posted in admin, linux, network | Tagged , , , | Leave a comment

Provera NS rekorda u nadredjenom domenu

Promena DNS servera može da dovede do nedostupnosti domena. Informacija o podešenim DNS serverima može da se dobije iz whois-a ali je nepotpuna (uglavnom FQDN ali ne i IP adrese). Sa druge strane jednostavna komanda host -t NS domen.com će … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , , | Leave a comment

Screen config file

Screen mi je jedan od najkoršćenijih programa svakodnevno, pošto dosta stvari radim na virtualnim mašinama i na serverima, onda mi je uvek najzgodnije da sve otvorim u screen sessiji kako bih kasnije mogao kad se vratim poslu da sve bude … Continue reading

Posted in admin, linux | Tagged , , | Leave a comment

Dodavanje LAN štampača iz scripte na Windowsu

cscript prnport.vbs -a -r IP-OFFICE-GORE -h prn-office-gore.domen.com -n 9100 cscript prndrvr.vbs -a -m "HP Universal Printing PCL 6" -v 3 -e "Windows x64" -i pcl6\hpcu150u.inf -h pcl6\ cscript prnmngr.vbs -a -p "Office Gore" -m "HP Universal Printing PCL 6" -r … Continue reading

Posted in admin, network, windows | Tagged , , , | Leave a comment