Tag Archives: linux

dodavanje particije na XEN VM

Na XEN hostu, napravimo novu particiju na LVMu: lvcreate -L +30G -n srv_raw3 vol Potom u XEN VM configu dodamo u disk deo: ‘phy:/dev/vol/srv_raw3,xvda5,w’ Ali da ne bi gasili i palili VM, mozemo dodati odmah: xm block-attach srv phy:/dev/vol/srv_raw3 xvda5 … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , , , , | Leave a comment

linux encriptovan block device

Enrktipovanje samo jedne particije (logičkog volumena na LVM): Prvo nam treba particija, možda je već imamo ili napravimo još jedan logički volumen: lvcreate -L +160G -n encpart vol01 Refrešujemo LVM da se pojavi device: vgchange -a y Potreban nam je … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Virtualne mrežne labaratorije

Najelegantniji način za testiranje setupa je na virtualnim mašinama, a u slučaju da podignete više njih možete testirati i celu mrežu. Postoje alati koji omogućavaju da se na lak način postavi simulacija mreže i potom igra sa podešavanjima pojedinih mašina/ruterima. … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , | Leave a comment

Slanje SMS-a preko 3G modema

Slanje SMS poruka putem 3G modema koji su danas naširoko dostupni nikad nije bilo lakše. u ~/.gnokiirc treba ubaciti sledeća podašavanja: [global] model = AT connection = serial port = /dev/ttyUSB0 I jednostavnom komandom možemo poslati poruku 🙂 zsteva@acer:~$ echo … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments