Poslednji argument prethodne komandne linije bash

Primer, korpirate više fajlova u neki direktorijum:

cp file1 file2 file3 file4 /var/www/nekidir/pa-jos-neki/pa-jos

i onda skontate da treba i file5, ok cp file5 ali sad treba opet upisati putanju.

E pa ima lakše rešenje:

cp file5 Alt-.

(Alt i tačka) Naravno ovo može da bude neka druga kombinacija zavisno od vaših podešavanja.

Izvor stackoverflow

PS: naravno ako koristite bash kao shell

This entry was posted in linux and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Poslednji argument prethodne komandne linije bash

  1. blaeks says:

    hehe, listam po netu i naletim baš na ovo što jurim neko vreme.
    komanda, po komanda… polako:D

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *