Monthly Archives: October 2012

rutiranje kroz microsoft vpn

Ako putem windows VPN klienta pristupate mreže na poslu, po defaultu podešavanjima enablovan je default gateway kroz VPN tunel. Ali u većini slučajeva VPN server ne dozvoljava da ga koristite za rutiranje ka internetu, pa dolazite u situaciju da vam … Continue reading

Posted in network, windows | Tagged , , , , | Leave a comment

Slanje zvuka na zvučnike drugog racunara

(Uh, kakav naslov…) Scenario: Ležite u krevetu sa laptopom, i poželite da muziku koju ste pustili upravo na youtubeu čujete na zvučnicima koji su priključeni za desktop racunar. Naravno ako su oba racunara linux mašine koje koriste pulseaudio možete uraditi … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , , | Leave a comment

Pracenje prometa odlazne konekcije

Pracenje prometa odlazne konekcije ka odredjenoj IP (AA.BB.CC.DD) i porta PORT. sudo /sbin/iptables -t filter -A OUTPUT -p tcp -d AA.BB.CC.DD –dport PORT -j ACCEPT sudo /sbin/iptables -L -v -x -n | grep ‘tcp dpt:PORT’ | grep AA.BB.CC.DD | sed … Continue reading

Posted in linux | Tagged , , , | Leave a comment