rutiranje kroz microsoft vpn

Ako putem windows VPN klienta pristupate mreže na poslu, po defaultu podešavanjima enablovan je default gateway kroz VPN tunel. Ali u većini slučajeva VPN server ne dozvoljava da ga koristite za rutiranje ka internetu, pa dolazite u situaciju da vam internet pristup ne radi dok je VPN aktiviran (web, mail, skype).

Rešenje problema je u disablovanju default gatewaya na VPNu i ručno podešavanje ruta kad se tunel podigne (možda može i automatski ali ja ne znam kako).

Diablovanje default gatewaya: Desno dugme na konekciju pa Properties, pa tab Networking, pa selektujete Internet Protocol (TCP/IP), kliknete Properties, kliknete Advanced i dechekirate Use default gateway on remote network. Zatim prihvatite sve sa OK, OK, OK.

Po konektovanju na server još je potrebno napraviti mali cmd fajl koji dodaje rute i koji ćemo pokratati svaki put posle konektovanja na udaljenu mrežu.

Komandom:


ipconfig /all

Treba da potražimo deo u kome piše WAP (PPP/SLIP) Inteface i ispod da pročatamo koja nam je ip adresa.

Potom ako je potrebno da pristupamo mašinama koje su na 192.168.11.0/24 mreži, treba dodati.


route add 192.168.11.0 mask 255.255.255.0 192.168.21.11

192.168.21.11 je IP adresa koju smo pročitali iz gornje komande.

This entry was posted in network, windows and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.