InstallShield silent instaliranje programa

Pokušavajući da napravim silent instalaciju jednog programa (instaler programa je prevljen putem InstallShield-a) prekopao sam pola interneta tražeći rešenje. Ispostavilo se da InstallShield ima ugrađeno rešenje za to.

Pošto program uglavnom zahteva neka podešavanja prilikom instaliranja, potrebno je prvo uraditi snimanje parametara. Pokrenite iz direktorijuma gde je instalacija programa setup.exe na sledeći način:

setup.exe /r /f1".\setup.iss"

Prođite proces instaliranja, posle čega će se u trenutnom direktorijumu pojaviti setup.iss u kome je snimljen kompletan proces instalacije, sa svim parametrima.

Na drugi računar je dovoljno prekopirati ceo direktorijum i pokrenuti:

setup.exe /s

Da bi instalacija se kompletno završila sa parametrima koji su snimljeni u setup.iss. Inače fajl je textualni i možete dodatna štelovanja uraditi ručno.

Sledeći korak: kompletna automatizacija instalacije i upgradea softwera uz pomoć wpkg sistema.

This entry was posted in windows and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.