ssh host aliasi

Ako svakodnevno iz komandne linije pristupate istim mashina, verovatno imate aliase ili male shellscripte kojima pozivate ssh ka tacno određenoj mashinu uz malo kucanja, pogotovo ako za neke od njih je potrehno specificirati port i/ili username. Na taj način se lako odradi ssh, ali opet kad treba scp potrebno je napraviti drugu scriptu…

Zgodno rešenje koje sam skoro video nalazi se u okviru samog ssh-a. U ~/.ssh/config mogu se podesiti svi ovi parametri i pri tome dati posebno ime preko koga mašini sa tim parametrima pristupate bilo da koristite ssh ili scp. Primer:


Host stor01
Hostname office.example.com
User zsteva
Port 2211

Primer kojim se kačim na server sa navedenim parametrima preko prečice stor01. Sada komotno mogu da koristim:

  • ssh stor01 -v
  • scp file1.txt stor01:~/
  • scp stor01:~/file2.txt .

Svaki put tamo gde se pokušavam kačiti na stor01, biće upotrebljeni parametri navedeni u config fajlu.

Kao hostname se može navesti i IP adresa, a uz malo scriptinga se može napraviti da se jednom komandom preklapaju IP adrese u liniji hostname zavisno od toga da li ste u LANu ili pristupate mašini spolja, itd…

This entry was posted in linux and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.