Treći monitor ili tablet kao dodatni monitor

Sa jednim HDMI i jednim VGA portom na laptopu svakodnevno aktivno koristim 2 monitora. Ali ponekad zatreba i treći, koji tu negde pored već stoji ali je prikačen na drugi računar.

Kako proširiti desktop monitorom koji je na drugom račuanaru? Može da se upotrebi i tablet.

Prvo da napravimo još jedan virtualni ekran (nisam siguran da li ovo radi na svakom Xorgu ili možda ima neke veze sa intel drajverima):

xrandr --addmode VIRTUAL1 1920x1200
xrandr --output VIRTUAL1 --mode 1920x1200 --right-of HDMI1

Rezolucija monitora koji ću koristiti za proširenje je 1920×1200 pa sam te veličine ekran i napravio, i postavljen je desno od ekrana koji stoji ispred mene i koji je na HDMI1 priključku.

Sada da pripremimo podešavanja na monitoru koji ćemo koristiti, na njemu je potrebno pokrenuti vncviewer u listener modu, preko celog ekrana. Kod mene je to također linux mašina i pokrenuću preko startx Xorg sesiju koja ima samo vncviewer u fullscreen modu. Moj .xinitrc:

#!/bin/bash
 
xset s off; xset -dpms
exec vncviewer -listen 5500 --ViewOnly=1 --FullScreen=1

Isključićemo dpms i blank screen da ne bi svako malo jurili tastaturu drugog računara i pokrenuti vncviewer.

I na kraju je još samo potrebno na prvom računaru pokrenuti x11vnc koji će sliku virtualnog ekrana slati na drugu mašinu/monitor.

x11vnc -clip 1920x1200+3000+720 -xwarppointer -connect 192.168.222.222:5500  -nocursorshape -noxdamage -repeat -noxinerama

Vrednost parametra clip možemo pročitati iz xrandr komande, to veličina + pozicija ekrana koja piše pored VIRTUAL1 porta.

This entry was posted in linux. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.