ssh_config

1. Known Hosts po aliasu. Svaki entry u ssh_config da ima svoj fajl u kome chuva known hosts, tako da nema kolizije ako ima više servera sa istom IP (u različitim mrežama naravno).

Host alias1
    UserKnownHostsFile ~/.ssh/known_hosts.d/alias1
    HostName 1.2.3.4

2. Različita adresa i port u zavisnosti od toga gde se nalazite. Jedna javna IP i posebna privatna IP ako ste u samoj mreži. Naravo ovako preformatiran fajl treba začiniti sa #define direktivom (gde ste trenutno) i fajl provići kroz cpp (ili perl scriptu).

Host alias2
#ifdef LOC_MREZA1
    Hostname 192.168.1.1
#else
    Hostname 99.99.99.99
    Port 9999
#endif

3. SSH over SSH, kroz ssh jednog servera nakačiti se na drugi, koji je verovatno iza firewalla.

Host alias3
    Hostname 192.168.1.2
    Port 22
    ProxyCommand ssh -q alias1 nc -q0 %h %p

4. SSH over HTTP, ssh kroz specialno podešen apache.

Host alias4
    Hostname 192.168.1.3
    ProxyCommand proxytunnel -v -p www.server.com:80 -d %h:%p -H "User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Win32)\n"

Još neka varijanta?

This entry was posted in admin, linux and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.